Lawkh

Law and legal articles.

សទ្ទានុក្រមច្បាប់

លរមេពាក្យ
​ការការពារធម្មានុរូប
​រជ្ជទេយ្យចំណូល
កតិកាសញ្ញា
កម្មករនិយោជិត
កម្មករនិយោជិតទេសន្តរប្រវេសន៍
កម្មករនិយោជិតនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធ
កម្មវិធីប៊ីប
កម្មិកសមាជិក (Active Member)
កម្រៃសួយសារ ឬថ្លៃសួយសារ
១០កម្លាំងនយោបាយ
១១ករណីយកិច្ចផ្ដាច់មុខ
១២កលិយុគនយោបាយ
១៣កាតព្វកិច្ច
១៤ការកសាងសន្តិភាព
១៥ការកសាងសមត្ថភាព (Capacity Building)
១៦ការកាត់សេចក្តីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម
១៧ការកែសម្រួលឡើងវិញនូវការរៀបចំបុគ្គលិក
១៨ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្
១៩ការត្រួតពិនិត្យព័ត៌មាន
២០ការទូត
២១ការបង្រួបបង្រួមជាតិ
២២ការបណ្តេញចេញពីអំណាច
២៣ការបោះឆ្នោតជាកញ្ចប់
២៤ការបោះបង់តំណែង
២៥ការប្រាក់សមាស (Compound interests)
២៦ការពិពណ៌នាមុខតំណែង
២៧ការព្រមព្រៀងដោយតុណ្ហីភាព (tacit agreement)
២៨ការរក្សាសន្តិភាព
២៩ការរត់ប្រណាំងសព្វាវុធ (arms race)
៣០ការលើកលែងទោស (amnesty)
៣១ការសន្យាពិសេស
៣២ការសម្អាតប្រាក់
៣៣ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ
៣៤ការិយាធិបតេយ្យ
៣៥ការ្យ
៣៦កាលបរិច្ឆេទស្ថាពរ
៣៧កិច្ចសន្យា
៣៨កិច្ចសន្យាធនលាភសាមយិកមួយជីវិត
៣៩កិច្ចសន្យាបញ្ញើ
៤០កិច្ចសន្យាប្រវាស់
៤១កិច្ចសន្យាមជ្ឈត្តកម្ម
៤២កិច្ចសន្យាម៉ៅការ
៤៣កិច្ចសន្យាអញ្ញមញ្ញ
៤៤កិច្ចសន្យាអាណត្តិ
៤៥កុបកម្ម
៤៦កុម្មុយនីស្ត
៤៧កូដកម្ម
៤៨កូនបំណុលដែលមានកាតព្វកិច្ចចម្បង
៤៩កូរ៉ុម (quorum)
៥០កើយ (balcony)
៥១ក្របខណ្ឌគតិយុត្តអចិន្ត្រៃយ៍
៥២ក្របខណ្ឌគតិយុត្តអន្តរកាល
៥៣ក្របខណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យម
៥៤ក្រមរដ្ឋប្បវេណី
៥៥ក្រុង (Municipality)
៥៦ក្រុមហ៊ុនអាណត្តិព្យាបាល
៥៧ក្ស័យធន (bankruptcy)
៥៨កំជាប់ពាក្យ
៥៩កំណត់ទូត
៦០ខណ្ឌ (Khan)
៦១ខសន្យា (clause)
៦២ខេត្ត (Province)
៦៣ខ្លាអាស៊ី
៦៤គណនេយ្យ (accounting)
៦៥គណនេយ្យភាព
៦៦គណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ (Financial Accounting)
៦៧គតិយុត្ត (juridical)
៦៨គោលការណ៍ (principle)
៦៩គោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែក
៧០គោលនយោបាយការបរទេស
៧១គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចថ្មី
៧២គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ (natural disaster)
៧៣ចក្រពត្តិនិយម
៧៤ចលនវត្ថុ (movable)
៧៥ចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធ
៧៦ចារី (perpetrator)
៧៧ចុល្លព្រឹក្ស (shrubs)
៧៨ចៅហ្វាយឡើងបុណ្យខុនឡើងសក្ដិ
៧៩ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ
៨០ច្បាប់អន្តរជាតិ
៨១ច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិ
៨២ចំណាយចរន្ត (Current expenditure)
៨៣ចំណាយមូលធន (Capital expenditure)
៨៤ចំណូលដុល
៨៥ចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ
៨៦ឆន្ទានុសិទ្ធិ (discretion)
៨៧ឆ្វេងនិយម
៨៨ជម្រះបញ្ជី (liquidation)
៨៩ជាតិនិយម
៩០ជីកស្មៅជីកទាំងឬស
៩១ជំងឺតួឯក
៩២ជំនូន
៩៣ជំនួញឥទ្ធិពលសកម្ម
៩៤ជំនួញឥទ្ធិពលអកម្ម
៩៥ជំនួយស្មារតី
៩៦ញាតិ (relatives)
៩៧ញាតិពន្ធ (affinity)
៩៨ញាតិពន្ធខ្សែផ្ទាល់ (direct affinity)
៩៩ញាតិលោហិត (consanguinity)
១០០ញាតិលោហិតខ្សែផ្ទាល់ (direct consanguinity)
១០១ដីបម្រើ (servient land)
១០២តម្លាភាព
១០៣តុល្យភាពអំណាច
១០៤តំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខ
១០៥ថាច់ឈ័រនិយម
១០៦ទណ្ឌកម្មច្បាប់សង្គ្រាម
១០៧ទីតាំងបង្គោលព្រំដែន
១០៨ទីភ្នាក់ងារថាមពលបរមាណូអន្តរជាតិ
១០៩ទឹកដីអាណានិគម (colony)
១១០ទ្រព្យសម្បត្តិ
១១១ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ
១១២ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ
១១៣ធម្មនុញ្ញ (charter)
១១៤នយោបាយ (politics)
១១៥នយោបាយកលិយុគ (chaotic politics)
១១៦នយោបាយការ៉ុតនិងដំបង (carrot and stick policy)
១១៧នយោបាយកុងសង់ស៊ីស
១១៨នយោបាយចម្រុះពណ៌ (multi-colored politics)
១១៩នយោបាយច័ក្កច័ន
១២០នយោបាយទន់ភ្លន់ (flexible politics)
១២១នយោបាយបង្កក (frozen politics)
១២២នយោបាយបដិបក្ខ (adversarial politics)
១២៣នយោបាយបាល់កង់ (balkan politics)
១២៤នយោបាយអត្តឃាត (suicidal politics)
១២៥នីតិភាពនៃការរួមភេទ
១២៦នីតិវិធីកុមារមេត្រី
១២៧នីតិអន្តរជាតិឯកជន
១២៨បង្គោលព្រំដែន
១២៩បដិវត្តន៍បៃតង
១៣០បដិវត្តន៍ពណ៌
១៣១បដិវត្តន៍អារ៉ាប់
១៣២បណ្តាញនយោបាយ (political network)
១៣៣បត្យាប័ន
១៣៤បទ​ដ្ឋាន​សង្គ្រាម (rule of war)
១៣៥បទ​ល្មើស​សង្គ្រាម (war crime)
១៣៦បទបរិហារកេរ្តិ៍
១៣៧បទឧក្រិដ្ឋសន្ធិសញ្ញា
១៣៨បន្ទាត់មូលដ្ឋានធម្មតា
១៣៩បរធនបាលកិច្ច
១៤០បាតុកម្ម (demonstration)
១៤១បាល់កង់នីយកម្ម (balkanization)
១៤២បុគ្គលពាក់ព័ន្ធនយោបាយ
១៤៣បុគ្គលមិនគួរស្វាគមន៍
១៤៤បុព្វសិទ្ធិការទូត (diplomatic privileges)
១៤៥ប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងបក្ស
១៤៦ប្រតិបត្តិការសង្ស័យ
១៤៧ប្រាក់ឈ្នួលជាប់ភាគទាន
១៤៨ប្រាក់ស្នើសុំជាប់ភាគទាន
១៤៩ផលនៃបទល្មើស
១៥០ពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់
១៥១ពូជសាសន៍និយម (racism)
១៥២ព្រឹទ្ធឯកអគ្គរាជទូត/ព្រឹទ្ធឯកអគ្គរដ្ឋទូត
១៥៣ភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ
១៥៤ភស្តុតាងអេឡិចត្រូនិក (Electronic evidence)
១៥៥ភាគចំណែករបស់រដ្ឋ
១៥៦ភាគទានផ្នែកប្រាក់សោធន
១៥៧ភាពជាដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិក (trans-pacific partnership)
១៥៨ភាពវិក្រឹតិកាល (state of siege)
១៥៩ភាពអាសន្ន (state of emergency)
១៦០មណ្ឌលប្រទាញប្រទង់
១៦១មណ្ឌលសមរភូមិ
១៦២មតិក និងមតិកជន
១៦៣មូលនិធិផ្ទេរមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌ (Conditional transferred Fund)
១៦៤យុត្តិធម៌អនីតិជន
១៦៥រជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទាន
១៦៦រជ្ជទេយ្យចំណាយ (Expenditure account)
១៦៧រជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន
១៦៨រជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន
១៦៩រដ្ឋឃោរឃៅ (rogue state)
១៧០រដ្ឋទ្រនាប់ (buffer state)
១៧១រដ្ឋប្រទាញប្រទង់សំឡេងឆ្នោត
១៧២រដ្ឋសមរភូមិក្នុងការបោះឆ្នោត
១៧៣របបសក្តិភូមិ
១៧៤លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
១៧៥វណ្ណៈគហបតី
១៧៦វណ្ណៈសក្តិភូមិ
១៧៧វិភាជន៍ជរាភាព
១៧៨វិភាជន៍បូជាសព
១៧៩សង្គ្រាមផ្លេកបន្ទោរ
១៨០សច្ចធារណ៍ធម្មានុរូប
១៨១សន្តតិកម្ម
១៨២សន្តតិជន
១៨៣សន្ធិសញ្ញាកាត់បន្ថយអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រ
១៨៤សន្ធិសញ្ញាទីក្រុងរ៉ូម
១៨៥សន្ធិសញ្ញាមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
១៨៦សមុទ្ទតភ្ជាប់
១៨៧សម្បទានសេវាសាធារណៈ
១៨៨សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់
១៨៩សហព័ទ្ធ
១៩០សហភាពអាហ្វ្រិក
១៩១សាធនិកទុព្វលភាព
១៩២សិទ្ធិក្រៅបេតិកភណ្ឌ
១៩៣សិទ្ធិវន្តនៃវិភាជន៍បូជាសព
១៩៤សុខុមាលរដ្ឋ (state welfare)
១៩៥សេរីភាពខាងវប្បធម៌
១៩៦សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិក្នុងបក្ស
១៩៧សេរីភាពសេដ្ឋកិច្ច
១៩៨សេវាសាធារណៈ
១៩៩សោធនិកជរាភាព
២០០ស្វ័យភាព
២០១ស្វ័យភាពនយោបាយ
២០២ហិរញ្ញប្បទាន (Financing)
២០៣ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម
២០៤អង្គបោះឆ្នោត
២០៥អត្ថគាហកចុងក្រោយ
២០៦អនីតិជនត្រូវការកិច្ចការពារនិងថែទាំ
២០៧អនុក្រឹត្យ
២០៨អវសិដ្ឋ
២០៩អស្សាមិករណ៍
២១០អាណាប័ក
២១១អាណាប័កដើមខ្សែ
២១២អាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ
២១៣អាវុធមហាប្រល័យ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: