ច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ត្រង់មាត្រា ១៧ បានកំណត់ឱ្យបុគ្គល ដែលបំពេញការងារក្នុងនីតិបុគ្គលសាធារណៈ និងបុគ្គលដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំសង្គមស៊ីវិល ប្រកាសទ្រ​សម្បត្តិ​របស់​ខ្លួន​ជា​លាយ​លក្ខណ៍​អក្សរ ឬ​ជា​ទម្រង់​អេឡិចត្រូនិច​ទោះ​ជា​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​នោះ​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​ក្តី ឬ​ក្នុង​ប្រទេស​ក្តី​រួម​ទាំង​បំណុល​ផង​ហើយ​ដាក់​ជូន​អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ​ដោយ​សាមីខ្លួន​ផ្ទាល់ ។ បុគ្គលដែលបម្រើការងារក្នុងនីតិបុគ្គលសាធារណៈ និងបុគ្គលដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះរួមមាន៖ 

  1. សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា សមាជិក​រដ្ឋសភា និង​សមាជិក​រាជរដ្ឋាភិបាល
  2. មន្រ្តី​សាធារណៈ​ដែល​មាន​អាណត្តិ​ជ្រើស​តាំង
  3. សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជាតិ​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ​ប្រធាន​អនុប្រធាន និង​មន្រ្តី​ទាំងអស់​នៃ​អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ
  4. មន្រ្តី​រាជការ​ស៊ីវិល​យោធា​ នគរបាល​ជាតិ និង​អ្នក​រាជការ​សាធារណៈ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​ត្រូវ​បាន​តែងតាំង​ដោយ​ព្រះរាជ​ក្រឹត្យ ឬ​អនុក្រឹត្យ
  5. មន្រ្តី​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​តែងតាំង​ដោយ​ប្រកាស​ហើយ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ឲ្យ​ប្រកាស​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ និង​បំណុល​តាម​បញ្ជី​ដែល​រៀបចំ​ឡើង​ដោយ​អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ​បន្ទាប់​ពី​បាន​ពិគ្រោះ​យោបល់​ជាមួយ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជាតិ​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ
  6. ចៅក្រម​អាសនៈ​ចៅក្រម​អយ្យការ​សារការី​ក្រឡាបញ្ជី និង​អាជ្ញាសាលា
  7. ថ្នាក់​ដឹកនាំ​នៃ​សង្គម​ស៊ីវិល

បុគ្គលខាង​លើ​នេះ ត្រូវ​ប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ និង​បំណុល​របស់​ខ្លួន​រៀង​រាល់ ២ (ពីរ) ឆ្នាំម្ដង នៅ​ដើម​ខែ​មករា ហើយ​មិន​ឲ្យ​ហូស​ពី​ថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា​ឡើយ ។ ការ​ប្រកាសទ្យព្យ​សម្បត្តិ និងបំណុល​លើក​ដំបូង​ត្រូវអនុវត្ត​ធ្វើ ៣០​ (សាមសិប) ថ្ងៃយ៉ាង​យូរ ក្រោយ​ពេល​ចូលកាន់មុខតំណៃង។ ចំណែក​ការ​ប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល​លើកទីពីរ ត្រូវ​ធ្វើ​នៅ​ខែ មករា ឆ្នាំទី ៣ នៃការ​កាន់​មុខ​តំណែង ហើយ​ការ​ប្រកាស​ទ្យព្យសម្បត្តិ និង បំណុល​ចុង​ក្រោយ​ត្រូវ​ធ្វើ ៣០ (សាម​សិប) ថ្ងៃយ៉ាង​យូរ​មុន​ពេល​ចាក​ចេញ​ពីមុខ​តំណែង។ ក្នុង​ករណីមិន​អាច​ធ្វើការ​ប្រកាស​មុន​ពេលចាក​ចេញ​ពី​មុខតំណែង​បាន​ដោយ​មូល​ហេតុ​មាន​ការដកហូត​មុខ​តំណែង ត្រូវ​ប្រកាស​យ៉ាង​យូរ ៣០ (សាម​សិប) ថ្ងៃ ក្រោយ​ការ​ចាក​ចេញ​ពីមុខតំណែង។

ក្រៅពីបុគ្គលដូចមានរៀបរាប់ខាងលើ បុគ្គលផ្សេងទៀត ក៏ត្រូវប្រកាសអំពីទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលផងដែរ ក្រោយ​ពីត្រូវ​បាន​ស៊ើប​អង្កេត និង ទទួល​សេចក្ដី​សម្រេច​ពី​អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំ​ពើ​ពុករលួយ ។ 

សំណុំ​ឯកសារ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ម្នាក់​ៗ​នៃ​អ្នក​ប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ និង បំណុល​ត្រូវ​ទុក​ជាការ​សម្ងាត់​ខ្ពស់​បំផុត និង ធ្វើ​ជាទម្រង់​អេឡិចត្រូនិក​ដោយ​មាន​លេខ​សម្ងាត់ ឬ​ ធ្វើ​ជាលិខិត​ជា​ពីរ​ច្បាប់​តាមគំរូ​ដែល​កំណត់​ដោយ​អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ ហើយ​ដាក់​ក្នុង​ស្រោម​សំបុត្រ​ពីរ​ដាច់​ដោយ​ឡែក​ពីគ្នា ដែល​មួយ​ច្បាប់រក្សាទុក​ដោយ​សមី​ខ្លួន និង​មួយច្បាប់​ទៀត​រក្សាទុក​នៅ​អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ ។ លើ​មាត់​ស្រោម​សំបុត្រ​ដែល​បិទ​ជិត​ត្រូវ​ប្រថាប់​ត្រា និង ចុះ​ហត្ថលេខា​ដោយ​ប្រធាន​អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ​ ឬ តំណាងព្រម​ទាំង​មាន​ផ្ដិត​ម្រាម​ដៃ​សាមីខ្លួនផង។

ប្រធាន​អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ​អាច​ធ្វើ​ការ​សម្រេច​បើក​ស្រោម​សំបុត្រ ឬ បើក​មើល​ឯកសារ​អេឡិច​ត្រូនិក​ខាងលើ​ដើម្បីបុព្វ​ហេតុ​នៃការ​ស៊ើប​ងង្កេត​តាមការ​ចាំបាច់។

អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ ត្រូវ​រក្សា​សំណុំ​ឯកសារ​ប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ និង បំណុល​ក្នុង​រយៈ​ពេល​យ៉ាង​តិច​ ១០ (ដប់) ឆ្នាំ ចាប់​ពីពេលទទូល​សំណុំឯកសារ។