ព្រះរាជក្រឹរ្យ នស/រកត/០៨១៣/៨៩២ ស្ដីពី លក្ខន្តិកៈដោយឡែកនៃក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីពន្ធនាគារ ក្រសួងមហាផ្ទៃ

មាតិកា

យើង

ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី សមានភូមិជាតិសាសនា រក្ខតខត្តិយា ខេមរារដ្ឋរាស្ត្រ ពុទ្ធិន្ទ្រាធរាមហាហង្ស ខេមរាជនា សមូហោភា កម្ពុជឯករាជរដ្ឋបូរណសន្តិ សុភមង្គលា សិរីវិបុលា ខេមរាស្រីពិរាស្ត្រ ព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតី

 • បានទ្រង់យល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
 • បានទ្រង់យល់ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩០៨/១០៥៥ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
 • បានទ្រង់យល់ព្រះរាជក្រមលេខ ០២ នស/៩៤ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៤ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
 • បានទ្រង់យល់ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/០៨ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងមហាផ្ទៃ  
 • បានទ្រង់យល់ព្រះរាជក្រមលេខ ០៦/នស/៩៤ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩៤ ដែល​ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រើ​ច្បាប់​ស្ដីពី​សហ​លក្ខន្តិកៈមន្រ្តី​រាជ​ការ​ស៊ីវិល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
 • បានទ្រង់យល់ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៩៩៩/១១ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៩ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា ៥១ នៃច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 • បានទ្រង់យល់ព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៣១៣/០០៤ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៩ និងមាត្រា១០ នៃច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈ មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 • បានទ្រង់យល់ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១២១១/០២១ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីពន្ធនាគារ
 • បានទ្រង់យល់ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៣/០១២ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា ២៨ នៃច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈដ្ឋមន្ត្រី
 • បានទ្រង់យល់សេចក្តីក្រាបបង្គំទូលថ្វាយរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេ​នាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ

ជំពូកទី១៖ បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

មាត្រា ១.-

ព្រះ​រាជ​ក្រឹត្យ​នេះ​មាន​គោល​បំណង​បង្កើត​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​ដោយឡែក របស់​​មន្ត្រី​​ពន្ធនាគារស្ថិតក្រោម​ឱ​វាទ​ក្រ​សួង​មហា​ផ្ទៃ ដើម្បីធានាសិទ្ធិ កាតព្វកិច្ច និងផលប្រយោជន៍​ស្រប​ច្បាប់របស់មន្ត្រីពន្ធនាគារ។

មាត្រា ២.-

ព្រះរាជក្រឹត្យនេះមានគោលដៅដូចតទៅ :

 • កំណត់អំពីការអនុវត្តសិទ្ធិ និងភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីពន្ធនាគារ
 • កំណត់អំពីលក្ខខណ្ឌ និងលក្ខណសម្បត្តិនៃការជ្រើសរើស ការរៀបចំឋានានុក្រម ឋានន្តរសក្តិ និងមុខតំណែងរបស់មន្ត្រីពន្ធនាគារ  
 • កំណត់អំពីការដំឡើងថ្នាក់ ឋានន្តរសក្តិ ការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិន័យ និងការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការដល់មន្ត្រីពន្ធនាគារ។

មាត្រា ៣.-

ព្រះរាជក្រឹត្យនេះមានវិសាលភាពរអនុវត្តចំពោះមន្ត្រីពន្ធនាគារ ដែលកំពុង​បំពេញ​ភារកិច្ច​នៅក្នុង​រចនា​សម្ព័ន្ធរ​បស់​អគ្គនាយក​ដ្ឋានពន្ធនាគារ ក្រ​សួងមហាផ្ទៃ។

ជំពូកទី២៖ សិទ្ធិ កាតព្វកិច្ច និងភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីពន្ធនាគារ

មាត្រា ៤.-

មន្ត្រីពន្ធនាគារត្រូវមានឧត្តមគតិ​ស្នេហាជាតិខ្ពស់ មានភក្តីភាពចំពោះព្រះមហាក្សត្រ ហើយត្រូវគោរពវិន័យ សីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ និងមានស្មារតីអង់អាចក្លាហាន ហ៊ានពុះពារលះបង់ ដើម្បី​សម្រេចការកិច្ច នៅគ្រប់​កាលៈ​ទេសៈ។

មាត្រា ៥.-

មន្ត្រីពន្ធនាគារមានសិទ្ធិ សេរីភាព និងកាតព្វកិច្ចដូចប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតដែរ។ ការប្រើសិទ្ធិ និងសេរីភាព ត្រូវស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិក្នុងលក្ខន្តិកៈ​ដោយឡែកនៃក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីពន្ធនាគារ បទបញ្ជារបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងច្បាប់នានាជាធរមាន។

មាត្រា ៦.-

មន្ត្រីពន្ធនាគារមានសិទ្ធិជ្រើសរើសជំនឿសាសនាដើម្បីគោរពប្រតិបត្តិ។ មន្ត្រីពន្ធនាគារមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងគណ​បក្ស​នយោបាយណាមួយដែលខ្លួន​ពេញចិត្ត ប៉ុន្តែមិនអាចសម្តែងជាសាធារណៈក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ចតាមតួនាទីបានឡើយ។

មាត្រា ៧.-

មន្ត្រីពន្ធនាគារមានសិទ្ធិប្រមូលផ្តុំគ្នាបង្កើតជាសមាគមវិជ្ជាជីវៈ ឬចូលរួមជាសមាជិកសមាគមវិជ្ជាជីវៈស្របច្បាប់ណាមួយ។

មាត្រា ៨.-

មន្ត្រីពន្ធនាគារមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់អាវុធ និងឧបករណ៍បច្ចេកទេស ដើម្បីធានាសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព ក្នុង​និង​​​ក្រៅប​​រិវេណ​មណ្ឌល​អប់រំកែប្រែ​ ឬពន្ធនាគាររាជធានី ខេត្ត តាមគោលការណ៍កំណត់។

មាត្រា ៩.-

មន្ត្រីពន្ធនាគារមានសិទ្ធិសុំច្បាប់ឈប់គ្រប់ប្រភេទតាមការកំណត់របស់រាជ​រដ្ឋាភិបាល។ ក្នុងករណី ចាំបាច់មន្ត្រីពន្ធនាគារដែលកំពុងឈប់សម្រាកអាចត្រូវកោះហៅឱ្យចូលខ្លួនមកវិញបាន។

មាត្រា ១០.-

មន្ត្រីពន្ធនាគារ មានសិទ្ធិសុំមើលឯកសារផ្សេងៗ ដែលជាសំណុំរឿងផ្ទាល់ខ្លួន ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលទណ្ឌកម្មខាងវិន័យ ឬត្រូវផ្លាស់ប្តូរដោយ​បង្ខំ។ សិទ្ធិដដែលនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យដល់មន្ត្រីពន្ធនាគារណាយឺតយូរមិនបានឡើងឋានន្តរសក្ដិតាមវេនអតីតភាព។

ក្នុង​ករណីពិនិត្យឃើញឯកសារសំណុំរឿងនោះមិនប្រក្រតី ឬមិនត្រឹមត្រូវ មន្ត្រីពន្ធនាគារមាន :

 • សិទ្ធិសំអាងសាក្សី
 • សិទ្ធិជ្រើសរើសតំណាងការពារខ្លួន
 • សិទ្ធិពន្យល់ដោះសារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬដោយផ្ទាល់មាត់។

មាត្រា ១១.-

មន្ត្រី​ពន្ធនា​គារ​ត្រូវមានអព្យាក្រិតភាព​ក្នុង​តួនាទី ឬកាងារបស់ខ្លួន។ ហាមការប្រើប្រាស់តួនាទី ឬការងារនិងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយ សម្ភារៈរបស់រដ្ឋ ដើម្បីបម្រើសកម្មភាព និងផលប្រយោជន៍បុគ្គល ឬអង្គកានយោបាយណាមួយ។

មាត្រា ១២.-

មន្ត្រីពន្ធនាតារមានកាតព្វកិច្ច​រក្សា​ការសម្ងាត់របស់ជាតិ និងរបស់អង្គភាព។ ការផ្តល់ព័ត៌មាន លិខិតស្នាម ឬឯកសារផ្ទៃក្នុងរបស់អង្គភាពដោយគ្មានការអនុញ្ញាតត្រូវហាមឃាត់។

មាត្រា ១៣.-

ការផ្សព្វផ្សាយក្នុងបរិវេណអង្គភាព ទោះបីជាតាមរូបភាពណាក៏ដោយដែល​នាំ​ឱ្យខូចទឹកចិត្តឬ វិន័យត្រូវហាមឃាត់។ រាល់ការបកស្រាយជាសាធារណៈ ការសរសេរ ឬការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គភាពណា​មួយត្រូវមានការអនុញ្ញាតពីប្រធានអង្គភាពនោះ។

មាត្រា ១៤.-

មន្ត្រី​ពន្ធនាគារត្រូវបំពេញភារកិច្ចតាមការចាត់តាំងនៅគ្រប់កាលៈទេសៈ គ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែង។ ប្រសិន​បើភារកិច្ចនោះជួបឧបសគ្គនិងការលំបាកដែលចាំបាច់ត្រូវការឧបត្ថម្ភ ឬជំនួយ ថ្នាក់ដែលមានសមត្ថកិច្ចត្រូវបានផ្តល់ទៅតាមលក្ខណៈជាក់ស្តែង។ ទន្ទឹមនេះមន្ត្រីពន្ធនាគារដែលទទួលភារកិច្ច​នោះ​ក៏មាន​សិទ្ធិសុំជំនួយអន្តរាគមន៍ពីអង្គភាពដទៃដែលនៅជិតបំផុត។

មាត្រា ១៥.-

មន្ត្រីពន្ធនាគារអាចនឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែង ភារកិច្ច ទៅតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ។ មន្ត្រីពន្ធនាការមានសិទ្ធិសុំផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងធ្វើការទៅតាមប្ដី ឬតាមប្រពន្ធបាន។

មាត្រា ១៦.-

មន្ត្រីពន្ធនាគារត្រូវបានហាមឃាត់ជាដាច់ខាតនូវប្រការដូចខាងក្រោមៈ

១-យកម៉ោងបំពេញភារកិច្ចទៅប្រកបមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងៗទៀត

២-យកឥទ្ធិពលនិងអំណាចនៅក្នុងមុខងាររបស់ខ្លួន ទៅប្រើដើម្បីទាញយក​ផលប្រយោជន៍អ្វីមួយ ឬដើម្បីសំឡុតគំរាមកំហែងបំពានសិទ្ធិពលរដ្ឋ ឬជនជាប់ឃុំ

៣- ប្រកបមុខរបរណាដែលនាំឱ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយស និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មន្ត្រីពន្ធនាគារ

៤- ចូលជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឬគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនឯកជនដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោល

៥- បោះពុម្ពផ្សាយ ឬធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថាប័ន ដោយពុំមានការអនុញ្ញាតជាមុនពីប្រធានស្ថាប័នដែលសាមីខ្លួននៅក្រោមឱវាទ។

មាត្រា ១៧.-

មន្ត្រីពន្ធនាគារ ត្រូវទទួល​ខុស​ត្រូវ​ក្នុង​ការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់ និតិវិធី និង ក្រមសីលធម៌របស់មន្ត្រីពន្ធនាគារដែលមានជាធរមាន។ នៅពេលបំពេញបេសកកម្មការងារមានជួបគ្រោះ​ថ្នាក់ ឬប៉ះពាល់ខាងផ្លូវច្បាប់ដោយអចេតនា​ រដ្ឋត្រូវគាំពារទាំងខាងមធ្យោបាយ សម្ភារ និងផ្លូវច្បាប់។

មាត្រា ១៨.-

មន្ត្រីពន្ធនាគារត្រូវបានទទួលពិន្ទុជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់ពិនិត្យការដំឡើងថ្នាក់ ឋានន្តរសក្តិ។ ប្រធានអង្គភាពជាអ្នកវាយតម្លៃដាក់ពិន្ទុ និងផ្តល់មូលវិចារណ៍។

មាត្រា ១៩.-

មន្ត្រី ឬអង្គភាពពន្ធនាគារណាដែលមានស្នាដៃ ត្រូវបានទទួលការលើកទឹកចិត្ត ការសរសើរនិង ជូនរង្វាន់តាមការកំណត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

ជំពូកទី៣៖ ការជ្រើសរើសមន្ត្រី

មាត្រា ២០.-

ការជ្រើសរើសមន្ត្រីឱ្យចូលធ្វើការក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីពន្ធនាគារ ត្រូវធ្វើតាមរយៈការប្រឡងប្រជែង​ក្នុងចំណោមសិស្ស និស្សិត ឬក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជការដែលមានក្របខ័ណ្ឌស្រាប់។

លក្ខណសម្បត្តិជ្រើសរើសត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ។

មាត្រា ២១.-

ការប្រឡងប្រជែងចូលឋានន្តរសក្តិវរអគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ៣ ត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោមៈ

១- បេក្ខជនជានិស្សិតទាំងពីរភេទ ត្រូវមានសញ្ញាប័ត្រយ៉ាងទាបសញ្ញាបត្រ​បរិញ្ញាបត្រ ឬ​មាន​សញ្ញា​ប័ត្រ​សម​មូល​ជាមួយ​នឹង​សញ្ញាប័ត្រ​បរិញ្ញាប័ត្រ​និង​ត្រូវ​មាន​អាយុ​យ៉ាង​ច្រើន ៣០ (សាមសិប) ឆ្នាំ​គិត​ដល់​ថ្ងៃប្រឡង។ ២- បេក្ខជន​ជាមន្ត្រីរាជការស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីពន្ធនាគារ ដែលមានឋានន្តរសក្តិចាប់ពី​អគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ ៣ ឡើង​ទៅនិ​ង​មាន​អតីតភាពយ៉ាងតិច៣ (បី)ឆ្នាំ ក្នុងឋានន្តរសក្តិ អគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ៣ ឬជាមន្រ្តីរាជការនៃក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីពន្ធនាគារដែលមានសញ្ញាប័ត្រ សមមូលជាមួយនឹងសញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាប័ត្រ ហើយមានអតីតភាពការងារយ៉ាងតិច ០៦(ប្រាំមួយ) ឆ្នាំ និងមានអាយុយ៉ាងច្រើនបំផុត៤០ (សែសិប) ឆ្នាំ គិតដល់ថ្ងៃប្រឡង។

មាត្រា ២២.-

ការប្រឡងប្រជែងចូលឋានន្តរសក្តិអនុរក្សថ្នាក់លេខ ៣ ត្រូវរធ្វើចំពោះបេក្ខជនជាសិស្ស និស្សិត ទាំងពីរភេទដែលមានសញ្ញាប័ត្រយ៉ាងទាបសញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬ​មាន​សញ្ញាប័ត្រ​សមមូល​ជាមួយ​នឹងសញ្ញា​ប័ត្រ​មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ និងត្រូវមានអាយុយ៉ាងច្រើន ២៥ (ម្ភៃប្រាំ) ឆ្នាំ គិតដល់ថ្ងៃ ប្រឡង។

មាត្រា ២៣.-

ចំនួន​ក្របខ័ណ្ឌ​មន្ត្រីពន្ធនាគារដែលធ្វើការជ្រើសរើស ត្រូវកំណត់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាល​តាម​សេចក្តី​ស្នើ​របស់​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួងមហាផ្ទៃ។

មាត្រា ២៤.-

បេក្ខជន​ទាំង​ពីរ​ភេទ​ដែល​បាន​ប្រឡង​ប្រជែង​ជាប់​ចូល​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​មន្ត្រីពន្ធនាគារត្រូវបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលជាដំបូង ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃ​។ រយៈពេលបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងចាត់ទុកជារយៈពេលនៃកម្មសិក្សារបស់សិស្សមន្ត្រីទាំងនោះ។

មន្ត្រីដែលត្រូវបានជ្រើសរើសចេញមកពីសិស្ស និស្សិតត្រូវឆ្លងកាត់កម្មសិក្សាសាកល្បងរយៈពេល១២ (ដប់ពីរ)ខែ។ ប្រសិនបើបេក្ខជនជាមន្ត្រីរាជការដែលបានប្រឡងជាប់ចូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រី ពន្ធនាគារក្នុងឋា​នន្តរ​សក្តិវរអគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ៣ ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា២១ ពុំចាំ​បាច់ឆ្លងកាត់កម្មសិក្សាសាកល្បងឡើយ។

មាត្រា ២៥.-

ក្រោយពេលធ្វើកម្មសិក្សាសាកល្បងសិស្សមន្ត្រីពន្ធនាគារទាំងនោះ ត្រូវបានតាំងស៊ប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ដូចខាងក្រោមៈ

 • សិស្សវរអគ្គានុរក្សពន្ធនាគារត្រូវបានបញ្ចូលក្របខ័ណ្ឌ និងតែង​តាំង​ឋានន្តរសក្តិថ្នាក់​វរអគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ៣ ដោយប្រកាសរបស់​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ
 • សិស្សអគ្គានុរក្សពន្ធនាគារត្រូវបានបញ្ចូលក្របខ័ណ្ឌ និងតែង​តាំង​ឋានន្តរសក្តិថ្នាក់អនុរក្សថ្នាក់លេខ៣ ដោយប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ។
 • ចំពោះសិស្សអគ្គានុរក្សពន្ធនាគារដែលមានសញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាប័ត្ររង​ឬមានសញ្ញាប័ត្រសមមូលជាមួយនឹងសញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាប័ត្ររងត្រូវបានតែងតាំងឋានន្តរសក្តិថ្នាក់អនុរក្សថ្នាក់លេខ១ ដោយប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ។

មាត្រា ២៦.-

ក្នុងករណីក្រសួងមហាផ្ទៃពុំមានលទ្ធភាពធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលដំបូង ក្រសួងមហាផ្ទៃអាចចាត់បញ្ជូនសិស្ស និស្សិតដែលបានប្រឡងប្រជែងជាប់​ជាស្ថាពរក្នុងក្របខ័ណ្ឌ និងឋានន្តរសក្តិនីមួយៗ ឱ្យចូលូបំពេញការងារនៅតាមមណ្ឌលអប់រំកែប្រែ និងពន្ធនាគាររាជធានីខេត្តបាន។ ក្រោយ​ពីបំពេញ ការងារបានរយៈពេល ១២ (ដប់ពីរ)ខែ សិស្ស និស្សិតទាំងនោះត្រូវបានតាំងស៊ប់និងតែងតាំងឋានន្តរសក្តិ ដូចបានបណ្តុះបណ្តាល​ដែរ។

ជំពូកទី៤៖ លំជាប់ឋានន្តរសក្តិ និងមុខតំណែង

មាត្រា ២៧.-

ឋានន្តរសក្ដិរបស់មន្ត្រីពន្ធនាគារមាន ៣ (បី) គឺ :

១-ឋានន្តរសក្តិឧត្តមអគ្គានុរក្សពន្ធនាគារ

២-ឋានន្តរសក្តិវរអគ្គានុរក្សពន្ធនាគារ

៣-ឋានន្តរសក្តិអគ្គានុរក្សពន្ធនាគារ។

មាត្រា ២៨.-

លំដាប់ថ្នាក់ ឋានន្តរសក្តិមន្ត្រីពន្ធនាគារ មាន :

១-ឋានន្តរសក្តិឧត្តមអគ្គានុរក្សពន្ធនាគារ មាន ៣ថ្នាក់ :

 • ឧត្តមអគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ ១
 • ឧត្តមអគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ ២
 • ឧត្តមអគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ ៣

២- ឋានន្តរសក្តិវរអគ្គានុរក្សពន្ធនាគារ មាន ៣ថ្នាក់ :

 • វរអគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ ១
 • វរអគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ ២
 • វរអគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ ៣

៣-ឋានន្តរសក្តិអគ្គានុរក្សពន្ធនាគារ មាន ៧ ថ្នាក់ៈ

 • អគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ ១
 • អគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ ២
 • អគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ ៣
 • អគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ ៤
 • អនុរក្សថ្នាក់លេខ ១
 • អនុរក្សថ្នាក់លេខ ២
 • អនុរក្សថ្នាក់លេខ ៣។

មាត្រា ២៩.-

ឋានន្តរសក្តិមន្ត្រីពន្ធនាគារដូចមានចែងក្នុងមាត្រា២៨ខាងលើនេះ ត្រូវមានឋានន្តរសក្តិសមមូល ជាមួយនឹងឋានន្ទសក្តិមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងឋានន្តរសក្តិមន្ត្រីនគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ។

ការកំណត់អំពីឋានន្តរសក្តិសមមូលនេះ ត្រូវធ្វើដោយអនុក្រឹត្យ។

មាត្រា ៣០.-

ឯកសណ្ឋាន ស្លាកសញ្ញា និងសញ្ញាសក្តិមន្ត្រីពន្ធនាគារ ត្រូវកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យ។

មាត្រា ៣១.-

ឋានន្តរសក្តិឧត្តមអគ្គានុរក្សពន្ធនាគារមានឧបនិស្ស័យកាន់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម :

 • ឧត្តមអគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ១ ជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារ
 • ឧត្តមអគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ២ ជាអគ្គនាយករង ឬជាប្រធាននាយកដ្ឋានចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារ
 • ឧត្តមអគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ៣ ជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារ ឬ​ជាប្រធានមណ្ឌលអប់រំកែប្រែឬជាប្រធាន​ពន្ធនាគាររាជធានី ខេត្ត។

មាត្រា ៣២.-

ឋានន្តរសក្តិវរអគ្គានុរក្សពន្ធនាគារមានឧបនិស្ស័យកាន់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម :

 • វរអគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ១ ជាប្រធានការិយាល័យថ្នាក់កណ្តាល ឬជាអនុប្រធានមណ្ឌលអប់រំកែប្រែ ឬជាអនុប្រធានពន្ធនាគាររាជធានី ខេត្ត
 • វរអគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ២ ជាអនុប្រធានការិយាល័យថ្នាក់កណ្តាល ឬជាប្រធានការិយាល័យនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែ ឬនៅពន្ធនាគាររាជធាន័ ខេត្ត
 • វរអគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ៣ ជាប្រធានផ្នែកថ្នាក់កណ្តាល ឬជាអនុប្រធានការិយាល័យនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែ ឬនៅពន្ធនាគាររាជធានី ខេត្ត។

មាត្រា ៣៣.-

 ឋានន្តរសក្តិអគ្គានុរក្សពន្ធនាគារមានឧបនិស្ស័យកាន់មុខតំណែងដូចខាងក្រោមៈ

 • អគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ១ ជាអនុប្រធានផ្នែកថ្នាក់កណ្តាល ឬជាប្រធានផ្នែកនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែ ឬនៅពន្ធនាគាររាជធានី ខេត្ត
 • អគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ២ ជានាយត្រួតថ្នាក់កណ្តាល ឬជាអនុប្រធានផ្នែកនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែ ឬនៅពន្ធនាគាររាជធានី ខេត្ត
 • អគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ៣ ជានាយត្រួតរងថ្នាក់កណ្តាល ឬជាប្រធានក្រុមនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែ ឬនៅពន្ធនាគាររាជធានី ខេត្ត។

ជំពូកទី៥៖ ការដំឡើងថ្នាក់ ឋានន្តរសក្ដិ

មាត្រា ៧៤.-

ការដំឡើងថ្នាក់ ឋានន្តរសក្ដិរបស់មន្ត្រីពន្ធនាគារត្រូវគិតអំពីលក្ខណសម្បត្តិ និងអតីតភាពការងារ ដែលបានបំពេញក្នុងរយៈកាលកន្លងមក។ មាត្រា ៣៥.-

 លក្ខណសម្បត្តិសម្រាប់ពិនិត្យក្នុងការស្នើដំឡើងថ្នាក់ ឋានន្តរសក្តិត្រូវផ្អែកលើ :

១-ការគោរពវិន័យ ការចាត់តាំងនិងការអនុវត្តបទបញ្ជា និងនីតិវិធីពន្ធនាគារ

២- កិរិយាមារយាទ សីលធម៌ ស្មារតីសាមគ្គីសហប្រតិបត្តិការក្នុងការបំពេញភារកិច្ច

៣- សមត្ថភាពបំពេញការងារវិជ្ជាជីវៈ បង្កើនចំណេះដឹងទូទៅ មុខជំនាញបច្ចេកទេស ភាសាបរទេស។

មាត្រា ៣៦.-

ការដំឡើងថ្នាក់ ឋានន្តរសក្តិរបស់មន្ត្រីពន្ធនាគារក្នុងថ្នាក់ ឋានន្តរសក្តិនីមួយៗត្រូវអនុវត្តតាមវេនជ្រើសរើស និងតាមរយៈពេលកំណត់ដូចមានចែងខាងក្រោមៈ

១- ឋានន្តរសក្ដិឧត្ដមអគ្គានុរក្សពន្ធនាគារ

ឋានន្តរសក្ដិរយៈពេលបម្រើការងារក្នុងឋានន្តរសក្ដិដើម្បីអាចដំឡើងបានមួយថ្នាក់
ឧត្តមអគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ១ 
ឧត្តមអគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ២០៥ឆ្នាំ
ឧត្តមអគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ៣០៥ឆ្នាំ

២- ឋានន្តរសក្ដិវរអគ្គានុរក្សពន្ធនាគារ

ឋានន្តរសក្ដិរយៈពេលបម្រើការងារក្នុងឋានន្តរសក្ដិដើម្បីអាចដំឡើងបានមួយថ្នាក់
វរអគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ១០៦ឆ្នាំ
វរអគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ២០៥ឆ្នាំ
វរអគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ៣០៥ឆ្នាំ
 • វរអគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ១ ដែលមានអតីតកាល៦ (ប្រាំមួយ) ឆ្នាំឡើងអាចត្រូវបានស្នើសុំតែងតាំង និងសុំដំឡើងឋានន្តរសក្តិថ្នាក់ឧត្តមអគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ៣ដោយយោងទៅតាមមុខតំណែងទំនេរ ឬតម្រូវការចាំបាច់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

៣- ឋានន្តរសក្ដិអគ្គានុរក្សពន្ធនាគារ

ឋានន្តរសក្ដិរយៈពេលបម្រើការងារក្នុងឋានន្តរសក្ដិដើម្បីអាចដំឡើងបានមួយថ្នាក់
អគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ ១០៣ឆ្នាំ
អគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ ២០៣ឆ្នាំ
អគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ ៣០៣ឆ្នាំ
អគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ ៤០៣ឆ្នាំ
អនុរក្សថ្នាក់លេខ ១០២ឆ្នាំ
អនុរក្សថ្នាក់លេខ ២០២ឆ្នាំ
អនុរក្សថ្នាក់លេខ ៣០១ឆ្នាំ

មាត្រា ៣៦.

—–

មាត្រា ៣៧

ចំពោះមន្ត្រីពន្ធនាគារដែលបានទទួលមរណភាពត្រូវបានដំឡើងថ្នាក់ ឋានន្តរសក្តិ ជាកិច្ចបញ្ឆាមរណៈ។

មាត្រា ៣៨.-

ការដំឡើងថ្នាក់ ឋានន្តរសក្តិត្រូវប្រព្រឹត្តទៅតាមលំដាប់ថ្នាក់មួយថ្នាក់ម្តងៗ ហើយពុំអាចមានការតែងតាំងជាឋានន្តរសក្ដិកិត្តិយសឡើយ។ ក្នុងករណី​មន្ត្រីពន្ធនាគាណោម្នាក់បំពេញការងារមានស្នាដៃ ល្អពិសេសត្រូវបាន​ដំឡើង​ថ្នាក់ ឋានន្តរសក្តិមួយថ្នាក់ដោយពុំគិតពីលក្ខ័ខ័ណ្ឌអតីតភាពឡើយ។

មាត្រា ៣៩.-

ការដំឡើងថ្នាក់ ឋានន្តរសក្ដិរបស់មន្ត្រីពន្ធនាគារត្រូវប្រព្រឹត្តទៅតាមលំដាប់​នៃបញ្ជីអតីតភាព។ ក្នុងករណីអ្នកមានអតីតភាពគ្រប់ ហើយមិនបានជាប់ឈ្មោះក្នុងតារាងដំឡើងថ្នាក់ ឋានន្តរសក្តិប្រចាំឆ្នាំ មន្ត្រីពន្ធនាគារនោះត្រូវបានទទួលសិទ្ធិចុះឈ្មោះមុនគេតាមលេខរៀងក្នុងតារាងដំឡើងថ្នាក់ ឋានន្តរសក្ដិ ឆ្នាំបន្ទាប់ លើកលែងតែបុគ្គលនោះបានប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសនឹងវិន័យ នីតិវិធី លក្ខន្តិកៈ ឬច្បាប់របស់រដ្ឋ។

មាត្រា ៤០.-

ការតែងតាំងនិងដំឡើងថ្នាក់ ឋានន្តរសក្តិ ត្រូវសម្រេចដោយៈ

 • ព្រះរាជក្រឹត្យ ចំពោះមន្ត្រីពន្ធនាគារស្ថិតក្នុងឋានន្តរសក្តិឧត្តមអគ្គា​នុរក្សពន្ធនាគារ
 • អនុក្រឹត្យ ចំពោះមន្ត្រីពន្ធនាគារស្ថិតក្នុងឋានន្តរសក្តិវរអគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ១
 • ប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ ចំពោះមន្ត្រីពន្ធនាគាចាប់ពីឋានន្តរសក្តិវរអគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ២ចុះ។

ជំពូកទី៦៖ បៀវត្ស និងប្រាក់បំណាច់ផ្សេងៗ

មាត្រា ៤១.-

មន្ត្រីពន្ធនាគារមានសិទ្ធិទទួលបៀវត្សទៅតាមឋានន្តរសក្តិ។

មន្ត្រីពន្ធនាគារអាចទទួលប្រាក់បំណាច់ផ្សេងៗតាមប្រភេទមុខងារ ឬ​តំណែង​​ដែលខ្លួនបំពេញ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភតំបន់ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការងារងាយប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ប្រាក់វិភាជន៍គ្រួសារ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ផ្សេងទៀត។

បៀវត្ស និងប្រាក់បំណាច់ផ្សេងៗរបស់មន្ត្រីពន្ធនាគារត្រូវកំណត់ដោយព្រះរាជក្រឹត្យ ឬអនុក្រឹត្យ។

មាត្រា ៤២.-

មន្ត្រីពន្ធនាគារជាស្ត្រី ត្រូវបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភលំហែមាតុភាពតាមការកំណត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

ជំពូកទី៧៖ការចូលនិវត្តន៍

មាត្រា ៤៣.-

មន្ត្រីពន្ធនាគារដែលបានបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីពន្ធនាគារត្រូវបានដាក់ឱ្យចូលនិវត្តន៍រួមមានៈ

ក-….

ខ- នៅពេលគ្រប់អាយុ ៥៨ឆ្នាំ ចំពោះមន្ត្រីពន្ធនាគារស្ថិតក្នុងឋានន្តរសក្តិអគ្គានុរក្សពន្ធនាគារ

គ- នៅពេលគ្រប់អាយុ ៦០ឆ្នាំ ចំពោះមន្ត្រីពន្ធនាគារ ស្ថិតក្នុងឋានន្តរសក្តិឧត្តមអគ្គានុរក្សពន្ធនាគារ។

ការដាក់ឱ្យចូលនិវត្តន៍ត្រូវសម្រេចដោយ :

 • ព្រះរាជក្រឹត្យ ចំពោះមន្ត្រីពន្ធនាគារមានឋានន្តរសក្តិឧត្តមអគ្គានុរក្សពន្ធ​នាគារ  
 • អនុក្រឹត្យ ចំពោះមន្ត្រីពន្ធនាគារមានឋានន្តរសក្តិវរអគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ១
 • ប្រកាសបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចំពោះមន្ត្រីពន្ធនាគារចាប់ពីឋានន្តរសក្តិវរអគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ២ចុះ។
 • មន្ត្រីពន្ធនាគាជាស្ត្រី ត្រូវបានដាក់ឱ្យចូលនិវត្តន៏តាមព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩១២/៨៤៨ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ ស្តីពីការកែសម្រួលអាយុចូលនិវត្តន៍របស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលជាស្ត្រី។

ជំពូកទី៨៖ ទណ្ឌកម្ម

មាត្រា ៤៤.-

មន្ត្រីពន្ធនាគារដែលមានកំហុសត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មខាងវិន័យ ដូចខាងក្រោម ៖

១-ទណ្ឌកម្មដែលកំណត់ដោយក្រមសីលធម៌ និងបទវិន័យ ឬដោយនីតិវិធីពន្ធនាគារ

២-ទណ្ឌកម្មដែលកំណត់ដោយរមាត្រា៤៦នៃព្រះរាជក្រឹត្យនេះ។

មាត្រា​៤៥.-

ការដាក់ទណ្ឌកម្មតាមបទវិន័យ ឬនីតិវិធី ឬលក្ខន្តិកៈដោយឡែកនេះ ត្រូវសុំយោបល់ពីក្រុមប្រឹក្សាវិន័យជាមុន។

មាត្រា ៤៦.-

ក្រោយទទួលបានយោបល់ពីក្រុមប្រឹក្សាវិន័យ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្ម ឬ ស្នើសុំដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិន័យ ដែលរួមមានដូចខាងក្រោមៈ

 ក-ស្តីបន្ទោស

ខ- ការផ្លាស់ភារកិច្ចដោយបង្ខំ

គ- ការលុបឈ្មោះចេញពីតារាងដំឡើងថ្នាក់ ឋានន្តរសក្តិ

ឃ-ការដកមុខតំណែងដោយឱ្យនៅក្នុងស្ថានភាពអសកម្ម

ង-ការដាក់ឱ្យនៅទំនេរគ្មានបៀវត្ស មិនឱ្យលើសពី០១ (មួយ)ឆ្នាំ

ច-ការបន្ថយថ្នាក់ ឋានន្តរសក្តិមួយថ្នាក់ឬច្រើនថ្នាក់

ឆ-ការដាក់ឱ្យចូលនិវត្តន៍មុនកំណត់

ជ-ការលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីពន្ធនាគារ។

មាត្រា ៤៧.-

ការដកមុខតំណែងដោយដាក់ក្នុងស្ថានភាពអសកម្មត្រូវអនុវត្តចំពោះតែ​មន្ត្រីពន្ធនាគារណាដែលមិនត្រូវចូលនិវត្តន៍ភ្លាមៗ។ ការដកមុខតំណែងមិនអាចមានរយៈពេលលើសពី២ (ពីរ)ឆ្នាំ។

នៅពេលផុតកំណត់នៃរយៈពេលដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអសកម្ម មន្ត្រី​ពន្ធនាគារនោះត្រូវដាក់ឲ្យនៅក្នុងស្ថានភាពសកម្មវិញ។

—-

មាត្រា ៤៨.-

មន្ត្រីពន្ធនាគារដែលត្រូវបានបន្ថយថ្នាក់ ឋានន្តរសក្តិត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងតារាងដំឡើងថ្នាក់ ឋានន្តរសក្តិថ្មី ចាប់គិតពីថ្ងៃដែលមានការសម្រេចជាផ្លូវការ។

ជំពូកទី៩៖ ការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការ

មាត្រា ៤៩.-

ក្នុងករណីដែលមន្ត្រីពន្ធនាគារណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ ហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរ​តុលាការ​ធ្វើការចោទប្រកាន់ ត្រូវជូនដំណឹងអំពីការ​ចោទប្រកាន់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្នុងរយៈពេល ៧២ ( ចិតសិបពីរ)ម៉ោង យ៉ាងយូរ។

បើមានការចាប់ខ្លួន ឬការឃាត់ខ្លួន ឬការឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្នលើមន្ត្រីពន្ធនាគារណាមួយនោះ អាជ្ញាធរតុលាការត្រូវរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ។

មាត្រា ៥០.-

មន្ត្រីពន្ធនាគារណាដែលកំពុងជាប់ការចោទប្រកាន់ពីអាជ្ញាធរតុលាការ អាច​ត្រូវបានផ្អាកពីមុខងារសិនក្នុងករណីចាំបាច់។

ក្នុងករណីអាជ្ញាធតុលាការសម្រេចលើកលែងការចោទប្រកាន់ជាស្ថាពរ​មន្ត្រីពន្ធនាគារនោះត្រូវបានទទួលឱ្យចូលធ្វើការវិញភ្លាម ដោយគិតអតីតភាពសម្រាប់ការឡើងថ្នាក់ ឋានន្តរសក្តិ និងអតីតភាព ចូលនិវត្តន៍ ព្រមទាំងទទួលរបៀវត្សប្រតិសកម្មផង។

មាត្រា ៥១.-

មន្ត្រីពន្ធនាគារណាដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដោយអាជ្ញាធរតុលាការ ត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌ មន្ត្រីពន្ធនាគារ ដោយគិតពីថ្ងៃចេញសាលក្រមស្ថាពរ។

មន្ត្រីពន្ធនាគារដែលបានតវ៉ាសុំឧទ្ធរណ៍ត្រូវដាក់ឱ្យស្ថិតនៅក្នុងភាពទំនេគ្មានបៀវត្សជាបណ្តោះអាសន្នដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

ជំពូកទី១០៖ អន្តរប្បញ្ញត្តិ

មាត្រា ៥២.-

ក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីពន្ធនាគារ ត្រូវបានកសាងចេញពីសមាហរណកម្មនៃក្រប​ខ័ណ្ឌ​មន្រ្តីរាជការទាំងឡាយ ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងបំពេញមុខតំណែង និងមុខងារពិតប្រាកដនៅក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារ ឬក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ឬក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីនគរបាលជាតិ ចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃ។

ការធ្វើសមាហណេកម្មក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីខាងលើនេះ ទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីពន្ធនាគារ ត្រូវធ្វើឡើង ដោយព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និងប្រកាស។ មាត្រា ៥៣.-

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធនាគារដែលបានអនុវត្តកន្លងមកនៅមានសុពលភាពរហូតដល់មានលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តថ្មីមកជំនួសស្របតាមខ្លឹមសារនៃព្រះរាជក្រឹត្យនេះ។

ជំពូកទី ១១៖ អវសានប្បញ្ញត្តិ

មាត្រា ៥៤.-

បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលមានខ្លឹមសារផ្ទុយនឹងព្រះរាជក្រឹត្យនេះ ត្រូវទុកជានិរាករណ៍។

មាត្រា ៥៥.-

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តព្រះរាជក្រឹត្យនេះឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។

មាត្រា ៥៦.-

ព្រះរាជក្រឹត្យនេះចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃឡាយព្រះហស្ដលេខាតទៅ។

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៣

ទាញយកជាPDF ពីឆាណែលតេឡេក្រាមLAWKH: https://t.me/lawaudio_kh/809