នយោបាយបង្កក (frozen politics) សំដៅដល់ នយោ​បាយដែល​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​ជា​មួយ​ប្រទេស​ណា​មួយ ឬក្រុម​ណា​មួយ​ដែល​បាន​ប៉ះ​ពាល់​ផល​ប្រយោជន៍​ដល់​ប្រទេស​ឬក្រុម​នោះ។​

នយោបាយបង្កកគឺមាន​ន័យ​ថា បញ្ឈប់​ទំនាក់​ទំនង​ការ​បរ​ទេស ការ​ទូត​ និ​ង​ ផ្នែក​សេដ្ឋ​កិច្ច​។ នយោបាយ​នេះកើត​ឡើង​តែ​នៅក្នុង​រយៈ​ពេល​ ណាមួយ​ដែល​ភាគី​ទាំង​សង​ខាង​មិន​ទាន់​ឯក​ភាព​ឬស្រុះស្រួល​គ្នា។​

ឧទាហរណ៍៖ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០៨​ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ​២០០៨ ក្រោយ​ពីមាន​ទំ​នាស់​រវាង​សហ​ព័ន្ធ​រុស្ស៊ី និងហ្សកហ្សី​​(Georgia)​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​សហ​គមន៍​អឺរ៉ុប​និង​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​បង្កក​​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​រុស្ស៊ី។​ ឯ​រុស្សីវិញ​បាន​ឆ្លើយ​តប​នឹង​សហគមន៍​អឺរ៉ុ​ប​ដោយ​ធ្វើនយោបាយ​បង្កក​វិញ​តាម​រយៈ​ការ​ផ្តាច់​ការ​ផ្គត់​ផ្គង់​ថាមពល​ឧស្ម័ន​ ដោយ​ចោទ​អ៊ុយ​ក្រែន​ថា​បាន​បូម​យក​ឧស្ម័ន​ប្រាស​​ចាក​ពីកិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យទំនាស់​នេះ​កាន់​តែ​មាន​ស​ភាព​ ប្រឈម​ដាក់​គ្នាកាន់​តែ​តាន​តឹង​ឡើង​រវាង​រុស្សី និង​អឺរ៉ុប​រហូត​ដល់​ថ្ងៃទី​១៨​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០០៩ ទើប​មាន​ជំនួប​ទ្វេភាគី​រវាង​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រីអ៊ុយ​ ក្រែន​និង​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​សហ​ព័ន្ធ​រុស្ស៊ី ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហានេះ​ ដោយ​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​ប្រទេស​បារាំង អ៊ុតាលី អេស្ប៉ាញ អាល្លឺម៉ង់​ផង​។

ប្រភព៖ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ នៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី, សទ្ទានុក្រមវិទ្យាសាស្ត្រនយោ​បាយ និង ការទូត៖ ខ្មែរ-អង់គ្លេស-បារាំង, មិថុនា ២០១៤, ទំ.២៨។