បទ​ដ្ឋាន​សង្គ្រាម (rule of war) គឺជា វិធាន​ទាំង​ឡាយ​ណាដែល​មាន​ចែង​នៅ​ក្នុង​​ច្បាប់​អន្តរជាតិ​និង​អនុ​សញ្ញា​អន្តរ​ជាតិ​ស្តីពី​សិទ្ធិ​​និង​កាត​ព្វកិច្ច​របស់​ភាគី​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​សង្គ្រាម​។ សិទ្ធិ​កាតព្វ​កិច្ច​ដែល​ភាគី​ពាក់​ព័ន្ធ​នៅ​ក្នុង​សង្គ្រាម ត្រូវ​គោរ​ព​ពេល​ធ្វើ​សង្គ្រាម​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

  • អំឡុង​​ពេល​មាន​សង្គ្រាម​ ការ​សម្លាប់​ជន​ស៊ីវិល​គ្មាន​អាវុធ​ដោយ​ចេត​នា​មិន​ត្រូវ​បានអនុញ្ញាត​ឡើយ​។
  • ទា​ហាន​ម្ខាង​មិន​អាច​សម្លាប់​ឬធ្វើឱ្យ​​របួស​ដល់​ទាហាន​ម្ខាង​ទៀត​ ដែល​បាន​​ចុះ​ចូល​ហើយ​នោះទេ​។
  • មន្ទី​រ​ពេទ្យ​មិនត្រូវ​បាន​ប៉ះពាល់​ឬ​វាយ​ប្រហារ​ទេ​ក្នុង​ពេល​មានសង្គ្រាម។
  • ឈ្លើយ​សឹក​មិន​ត្រូវ​បាន​គេប្រព្រឹត្ត​ដោយ​អម​​នុស្ស​ធម៌​ឬ​ធ្វើទា​រុណ​កម្ម​ទេ។​
  • ការ​ចាប់​យក​ឬសម្លាប់​ចំណាប់​ខ្មាំង​មិន​ត្រូវ​អនុញ្ញាត​ឡើយ​។
  • ទាហាន​ត្រូវ​ពាក់​ឯក​សណ្ឋាន​ដើម្បី​ឱ្យគេ​ បាន​ស្គាល់​អត្ត​សញ្ញា​ណច្បាស់​លាស់​ជៀស​វាង​ការ​ច្រឡំ​ជាមួយ​ជន​ស៊ីវិល​។
  • សម​រ​ភូមិ​ត្រូវ​ធ្វើឱ្យឆ្ងាយ​ពី​តំបន់​ទីក្រុង​​ដែល​មាន​ប្រជា​ជន​រស់​នៅ​។​
  • ​នៅ​ពេល​ត្រូវ​វាយ​ប្រហារ​ទៅលើទី​ក្រុង​ត្រូវ​ទុក​ពេល​វេលាសម្រាប់​ជម្លៀស​ជន​ស៊ីវិល​ចេញ​។
  • ជន​ស៊ីវិល​ស្លូត​ត្រង់​ត្រូវ​ទទួល​ការ​គាំពារ​។

ប្រភព៖ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ នៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី, សទ្ទានុក្រមវិទ្យាសាស្ត្រនយោ​បាយ និង ការទូត៖ ខ្មែរ-អង់គ្លេស-បារាំង, មិថុនា ២០១៤, ទំ.២៨-២៩។