លកូន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូម ស្តីពីតុលាការព្រហ្មទណ្រអន្តរជាតិ

Rome Statute of the International Criminal Court

បុព្វកថា

PREAMBLE

រដ្ឋភាគីនៃលក្ខន្តិកៈនេះ

The States Parties to this Statute,

ដោយមានមនសិការថា មនុស្សទាំងអស់បានរូបរួមគ្នាជាធ្លុងមួយ វប្បធម៌របស់មនុស្សបានចូលរួម ផ្សំគ្នានៅក្នុងកេរ្តិ៍ដំណែលរួម និងដោយមានការព្រួយបារម្ភថា បណ្តុំនៃរូបគំនូរតូចៗដែលមិនមានលក្ខណៈមាំមួននេះ អាចនឹងត្រូវបានបំបែកចេញពីគ្នានៅពេលណាមួយ ។

Conscious that all peoples are united by common bonds, their cultures pieced together in a shared heritage, and concerned that this delicate mosaic may be shattered at any time,

ដោយយកចិត្តទុកដាក់ថា ក្នុងកំឡុងពេលនៃសតវត្សរ៍នេះ កុមារ ស្ត្រី និង បុរស រាប់លាននាក់បានរងគ្រោះ ដោយសារអំពើឃោរឃៅដែលមិនអាចស្មានដល់ ដែលធ្វើឱ្យមនសិការបស់មនុស្សជាតិមានការតក់ស្លុត យ៉ាងខ្លាំង។

Mindful that during this century millions of children, women and men have been victims of unimaginable atrocities that deeply shock the conscience of humanity,

ដោយទទួលស្គាល់ថា បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដ៏​ធ្ងន់​ធ្ងរ​ទាំង​ឡាយ​គំរាម​កំហែងដល់សន្តិភាព សន្តិសុខ និង សុខមាលភាពពិភពលោក។

Recognizing that such grave crimes threaten the peace, security and well-being of the world,

ដោយមាន​ការ​អះអាង​ថា បទ​ល្មើស​ព្រហ្មទណ្ឌដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតធ្វើឱ្យ​មាន​ការ​ព្រួយ​បារម្ភដល់​សហគមអន្តរជាតិ​ទាំង​មូល មិន​ត្រូវ​រួច​ផុត​ពីការ​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម និងត្រូវតែធ្វើឱ្យប្រាកដ​ថា​មាន​ការ​នាំយក​មក​ជំ​នុំ​ជម្រះ ដែល​មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព តាមរយៈការចាត់វិធាន​ការ​នៅ​ថ្នាក់​ជាតិ និង​តាម​រយៈ​ការ​ធ្វើ​ឱ្យ​កិច្ច​សហ​ប្រតិ​បត្តិ​ការអន្តរជាតិកាន់តែបាន​ប្រសើរឡើង។

Affirming that the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished and that their effective prosecution must be ensured by taking measures at the national level and by enhancing international cooperation,

ដោយមានការប្តេជ្ញាចិត្ត បញ្ចប់និរទណ្ឌភាព​ចំពោះ​ជន​ដៃ​ដល់​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​បទ​ល្មើសព្រហ្ម​ទណ្ឌទាំងនោះ ហើយដូច្នេះ រួមចំណែកទប់ស្កាត់នូវបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌទាំងនេះ។

Determined to put an end to impunity for the perpetrators of these crimes and thus to contribute to the prevention of such crimes,

ដោយចងចាំថា នេះជាភារកិច្ចរបស់រដ្ឋនីមួយៗក្នុងការអនុវត្ត​យុត្តា​ធិការ​ព្រហ្មទណ្ឌរបស់​ខ្លួន​ លើអ្នកទាំងឡាយដែល​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​បទល្មើស​ព្រហ្ម​ទណ្អន្តរជាតិទាំងនោះ។

Recalling that it is the duty of every State to exercise its criminal jurisdiction over those responsible for international crimes,

ដោយមានការបញ្ជាក់អះអាងឡើងវិញពីគោលបំណង និងគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ និងជាពិសេសរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវទប់ខ្លួនពីការធ្វើការគំរាមកំហែង ឬពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងទល់នឹងបូរណភាពដែនដី​ឬឯករាជ្យភាពខាងនយោ​បាយ​របស់​រដ្ឋ​ណា​មួយ ឬក្នុងឥរិយាបថណា​ផ្សេង​ទៀត ដែលមិនស្របទៅ​នឹង​គោល​បំណងរបស់​អង្គការ​សហ​ប្រជា​ជាតិ។

Reaffirming the Purposes and Principles of the Charter of the United Nations, and in particular that all States shall refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence​ of any State, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations,

ដោយការសង្កត់ធ្ងន់ក្នុង​ទំនាក់​ទំនង​នេះថា គ្មានអ្វីមួយនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈនេះ ត្រូវបានចាត់​ទុកជា​ការអនុញ្ញាត​ឱ្យ​រដ្ឋ​ភាគី​ណាមួយ​ចូល​ទៅធ្វើអន្តរាគម​ក្នុង​ជម្លោះ​ប្រដាប់អាវុធ នៅក្នុង​កិច្ចការ​ផ្ទៃក្នុង​របស់​រដ្ឋណាមួយឡើយ។

Emphasizing in this connection that nothing in this Statute shall be taken as authorizing any State Party​ to intervene in an armed conflict or in the internal affairs of any State,

ដោយ​មាន​ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​បញ្ចប់​អំពើ​ទាំង​នេះ និង​សម្រាប់​ជាគុណ​ប្រយោជន៍​ដល់ជន​នា​បច្ចុប្បន្ន និងអនាគត បង្កើត​តុលាការ​ព្រហ្មទណ្ឌ​អន្តរ​ជាតិ​អចិន្ត្រៃយ៍​ឯករាជ្យ​មួយ ​ដែល​​មាន​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​ប្រព័ន្ធ​អង្គការ​សហ​ប្រជា​ជាតិ ដែល​មាន​យុត្តាធិការ​លើបទ​ល្មើស​ព្រហ្ម​ព្រហ្មទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរ​​បំផុត ដែល​សហគមអន្តរ​ជាតិ​ទាំង​មូល​មាន​ការព្រួយ​​បារម្ភ។

Determined to these ends and for the sake of present and future generations, to establish an independent​ permanent International Criminal Court in relationship with the United Nations system, with jurisdiction over the most serious crimes of concern to the international community as a whole,

ដោយមានការសង្កត់ធ្ងន់ថា តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដែលបានបង្កើតឡើងតាមលក្ខន្តិកៈនេះ ត្រូវជាការបន្ថែមលើយុត្តាធិការព្រហ្មទណ្ឌជាតិ។

Emphasizing that the International Criminal Court established under this Statute shall be complementary​ to national criminal jurisdictions,

បានសម្រេច​ចិត្ត​ធានា​ការ​គោរព​ជារៀង​រហូត​តាម​ការ​ដាក់​ឱ្យ​អនុវត្តន៍នូវយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ។

Resolved to guarantee lasting respect for and the enforcement of international justice,

បានព្រមព្រៀងគ្នាដូចតទៅនេះ៖

Have agreed as follows: